Veřejná zakázka: „Vícepráce - Pěstitelská pálenice – Jaroslavice“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 166
Systémové číslo: P15V00000023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.03.2015
Nabídku podat do: 16.06.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Vícepráce - Pěstitelská pálenice – Jaroslavice“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou vícepráce:

- Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení,
- Stavební úpravy,
- Elektroinstalace, svítidla,
- Ústřední vytápění, Vzduchotechnika, ZTI,
podrobně uvedené ve výkazu výměr.

Tyto práce budou provedeny jako dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 3 zákona. Jako dotovaný zadavatel zadal veřejnou zakázku na stavební práce „Pěstitelská pálenice – Jaroslavice“. V rámci realizace této zakázky vznikla potřeba dodatečných stavebních prací v rozsahu do 30 % hodnoty veřejné zakázky. Tato potřeba vznikla na základě objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

  Při realizaci výše uvedené stavby byla zjištěna potřeba provedení dodatečných prací, které překračují svým objemem kvantitativní rozpočtové položky nabídkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy o dílo.

  V souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci zakázky „Pěstitelská pálenice – Jaroslavice“ uvádíme následující:

  Veškeré práce byly prováděny z důvodů, které zadavatel nemohl předvídat. Jedná se o změny v důsledku nepřesných zadávacích podmínek, konkrétně projektové dokumentace. Jedná se o změny zejména v materiálovém a konstrukčním řešení objektu, TZB a povrchové úpravy. Všechny změny jsou vyvolány zejména možností užití vhodnějšího efektivnějšího či šetrnějšího řešení než bylo navrženo v PD DSP. Taktéž byl až po výběru zhotovitele zpracován podrobný projekt interiérů, který zpřesňoval či měnil zejména použité materiály a povrchové úpravy. Kompletní soupis změn vč. zdůvodnění pro jednotlivé položky víceprací a méněprací jsou přílohou tohoto odůvodnění. Jako nejzásadnější změnové položky však lze označit:


  - komínové těleso k technologii pálenice - projektantem navržen nevhodný typ komínu pro kotel pěstitelské pálenice, nahrazen vhodnějším, komín pro plynový kombinovaný kotel nedodáván z důvodů změny technologie topení, komín ke krbu součástí dodávky krbu
  - dodávka krbu - nebyla zahrnuta ve VV
  - povrchová úprava stropů - vypuštění omítek, nátěr betonových nosníků
  - změna konstrukce podlah - betonová mazanina s dlažbami zaměněna za litý beton s epoxidovým nátěrem
  - ocelové interiérové zárubně nahrazeny dřevěnými obložkovými, lamino dveře nahrazeny masivním dřevem
  - vypuštění některých oken, interiérové skleněné výplně s dvojsklem nahrazeny kaleným jednosklem
  - jiný způsob odizolování půdy - kladená izolace na strop nahrazena mezikrokevní
  - změna výmaleb, výmalba neprováděna, stěny natřeny transparentním nátěrem, viz VCP
  - obklady sociálních zařízení neinstalovány, nahrazení vhodnějším řešením, bezespárovou transparentní epoxidovou stěrkou
  - vypuštění stavebního objektu přístřešku nad sklepem
  - záměna svítidel
  - změna způsobu ohřevu TUV-
  - změna vytápění z plynového na elektrické pomocí infrapanelů, vč. regulace (zahrnuta v elektro VCP)
  - instalace zařízení na změkčení vody
  - elektronické zabezpečení stavby - nahrazeno vhodnějším systémem
  - doplnění kamerového systému

  Další položky v rámci víceprací a méněprací byly vyvolány chybami ve výkazu výměr či jejich celkovou absencí, či přebytečností.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: TENZUM s.r.o.
 • IČO: 29358345
 • Poštovní adresa:
  Skryjova 1606/8, Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506284

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Skryjova 1606/8, Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky