Veřejná zakázka: Část 1 – Nábytek

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1879
Jedná se o část veřejné zakázky: Technologická, materiální obnova a rozvoj sociálních služeb organizace ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – Nábytek

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka nového a nepoužitého nábytku pro vybavení kanceláří a zázemí pro pracovníky v souvislosti s realizací akce „Technologická, materiální obnova a rozvoj sociálních služeb organizace ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.“ podrobně popsáno v Technické specifikaci předmětu plnění - část 1, která je součástí této zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 3a „Specifikace předmětu plnění – Část 1 – Nábytek“.


Předpokládaná hodnota

  • 440 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy