Veřejná zakázka: Část 1 – AV technika

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1883
Jedná se o část veřejné zakázky: ZŠ Bučovice 711 – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – AV technika

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka a instalace nové a nepoužité AV techniky, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2a zadávací dokumentace „Příloha č. 2a Položkový rozpočet – část 1“ a v technické zprávě, která tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace „Příloha č. 8 Technická zpráva“.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy