Veřejná zakázka: Část 2 – Nábytek

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1884
Jedná se o část veřejné zakázky: ZŠ Bučovice 711 – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – Nábytek

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka a instalace nového a nepoužitého nábytku, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2b zadávací dokumentace „Příloha č. 2b Položkový rozpočet – část 2“ a v technické zprávě, která tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace „Příloha č. 8 Technická zpráva“.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy