Veřejná zakázka: Část 4 – Čtečky ČK s příslušenstvím

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1898
Jedná se o část veřejné zakázky: Digitální transformace v podniku Austin Detonator s.r.o. – 3. etapa

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4 – Čtečky ČK s příslušenstvím

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka čteček čarových kódů s příslušenstvím, podrobněji popsáno v příloze „Příloha č. 3d Specifikace předmětu plnění – část 4“.


Předpokládaná hodnota

  • 800 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy