Veřejná zakázka: Část 2 – Nábytek

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1913
Jedná se o část veřejné zakázky: ZŠ Čáslav, Sadová – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – učebny 222 + 223

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – Nábytek

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka a instalace nového a nepoužitého nábytku do učeben 222 + 223, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2b zadávací dokumentace „Příloha č. 2b Položkový rozpočet – část 2“ a v technických zprávách, které tvoří přílohu č. 7a zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technická zpráva“. Zadavatel uvádí, že technická zpráva obsahuje kromě učebny 222 + 223 i další objekty (prostory základní školy), které však nejsou předmětem této veřejné zakázky.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy