Veřejná zakázka: Část 1 - Osobní auto na alternativní paliva

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1961
Jedná se o část veřejné zakázky: Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko – Pořízení vozidel pro poskytování sociálních služeb

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Osobní auto na alternativní paliva

Stručný popis předmětu:
Předpokládaná hodnota pro část 1 – Osobní auto na alternativní paliva je: 1 167 586,50,- Kč bez DPH
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v dokumentu Specifikace předmětu zakázky, který je součástí zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 1 164 586 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy