Veřejná zakázka: Část 3 – Rafinační systém s příslušenstvím

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1976
Jedná se o část veřejné zakázky: Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti BBT-MATERIALS PROCESSING s.r.o.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 – Rafinační systém s příslušenstvím

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka rafinačního systému s příslušenstvím, blíže specifikováno ve Specifikaci Předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 „Příloha č. 1c Specifikace předmětu plnění – část 3“ této zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 489 207 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy