Veřejná zakázka: Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti SOLID Brno s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2006
Systémové číslo: P24V00000085
Datum zahájení: 25.04.2024
Nabídku podat do: 27.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti SOLID Brno s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti SOLID Brno s.r.o.". Konkrétně se jedná o dodávku souboru nových a nepoužitých obráběcích strojů, SW a HW. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění zvlášť pro každou část, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 24 813 447 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: SOLID Brno s.r.o.
 • IČO: 13690159
 • Poštovní adresa:
  Košuličova 708/30
  61900 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy