Veřejná zakázka: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 260
Systémové číslo: P16V00000056
Počátek běhu lhůt: 10.06.2016
Nabídku podat do: 29.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka“. Jedná se o výstavbu víceúčelového sportovního hřiště s povrchem z umělé trávy s křemičitým vsypem, předmětem veřejné zakázky je taktéž oplocení objektu, upravení a doplnění stávající přístupové komunikace a dodávka sportovního vybavení. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem „Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka“ vypracované v únoru 2015 společností SINGRAF – projekční kancelář (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 7 zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Projektová dokumentace“. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - výzva min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 003 848 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Dlouhá Loučka
 • IČO: 00276588
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá Loučka 97, PSČ 569 43
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 404861

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky