Veřejná zakázka: Část 2 - Řídící systém

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 413
Jedná se o část veřejné zakázky: Vývoj brusky na broušení dlouhých otvorů – dodávka stojanu včetně lineárního vedení a kuličkových šroubů a řídícího systému

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Řídící systém

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu s názvem Vývoj brusky na broušení dlouhých otvorů. Podrobně je předmět plnění popsán ve specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Konkrétně se jedná o dodávku řídícího systému


Předpokládaná hodnota

  • 2 200 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy