Veřejná zakázka: Komunitní centrum – Újezd u Brna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 419
Systémové číslo: P17V00000126
Datum zahájení: 04.10.2017
Nabídku podat do: 02.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunitní centrum – Újezd u Brna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Komunitní centrum – Újezd u Brna“. Jedná o změnu dokončené stavby římskokatolické fary Újezd u Brna spočívající zejména ve stavebních úpravách v přízemí objektu, vybudování jednací místnosti – společenského sálu, přestavbě sociálního zázemí, opravách dožilých či propadlých podlah v přízemí a jejich nahrazení provětrávanými, a dalšími pracemi a dále se jedná o změnu dokončené stavby oratoře římskokatolické fary v Újezdě u Brna spočívající v úpravách přízemí objektu, vybudování klubovny v místě stávající garáže, přestavbě sociálního zázemí, opravách dožilých či propadlých podlah v přízemí a jejich nahrazení provětrávanými, a dalšími pracemi. Další stavební úpravy se týkají výměny výplní otvorů, opravy omítek a střechy. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku „Komunitní centrum – Újezd u Brna” vypracované v období září 2015 - září 2016 Ing. arch Zdeňkem Burešem - atelier A77 ARCHITEKTI, Taussigova 21, 615 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - výzva min. 3, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 368 622 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Římskokatolická farnost Újezd u Brna
 • IČO: 65266242
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 38, 664 53 Újezd u Brna
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-020458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20
602 00 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky