Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení společnosti Lesní družstvo ve Štokách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 684
Systémové číslo VZ: P19V00000118
Datum zahájení: 04.07.2019
Nabídku podat do: 22.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Výměna strojního vybavení společnosti Lesní družstvo ve Štokách
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu Výměna strojního vybavení společnosti Lesní družstvo ve Štokách Konkrétně se jedná o dodávku vysokozdvižného vozíku. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Lesní družstvo ve Štokách
  • IČO: 64829561
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy