Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení společnosti Hospodářská společnost Rozseč, spol. s r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 693
Systémové číslo: P19V00000127
Datum zahájení: 06.08.2019
Nabídku podat do: 29.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna strojního vybavení společnosti Hospodářská společnost Rozseč, spol. s r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Výměna strojního vybavení společnosti Hospodářská společnost Rozseč, spol. s r.o.“. Konkrétně se jedná o dodávku traktoru s krmným vozem a smykem řízeného nakladače. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění (zvlášť pro každou dílčí část), která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Hospodářská společnost Rozseč, spol. s r.o.
 • IČO: 49444492
 • Poštovní adresa:
  Rozseč 94
  588 66 Rozseč

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy