Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení společnosti GREMIS, s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 747
Systémové číslo: P19V00000181
Datum zahájení: 01.10.2019
Nabídku podat do: 17.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna strojního vybavení společnosti GREMIS, s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Výměna strojního vybavení společnosti GREMIS, s.r.o.“. Konkrétně se jedná o dodávku 2 ks nového kolového manipulátoru a 1 ks nového kolového nakladače. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: GREMIS, s.r.o.
 • IČO: 15544451
 • Poštovní adresa:
  Jihlavská 230
  594 01 Velké Meziříčí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy