Veřejná zakázka: Část 1 - Vysokozdvižné vozíky

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 794
Jedná se o část veřejné zakázky: Výměna strojního vybavení společnosti A - Z PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Vysokozdvižné vozíky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu "Výměna strojního vybavení společnosti A - Z PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o.". Konkrétně se jedná o dodávku vysokozdvižných vozíků. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikacích předmětu plnění, které jsou jako součást zadávací dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek


Předpokládaná hodnota

  • 1 836 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy