Veřejná zakázka: Část 2 – Lomové sklápěče

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 839
Jedná se o část veřejné zakázky: Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Prachatice (Lom Pod Libínem)

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – Lomové sklápěče

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu "Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Prachatice (Lom Pod Libínem)". Konkrétně se jedná o dodávku lomových sklápěčů. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.


Předpokládaná hodnota

  • 7 600 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy