Veřejná zakázka: Základní škola a Mateřská škola Mutěnice – strukturovaná kabeláž + WiFi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 912
Systémové číslo: P20V00000084
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.03.2020
Nabídku podat do: 14.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Základní škola a Mateřská škola Mutěnice – strukturovaná kabeláž + WiFi
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace síťové infrastruktury školy, přičemž její kapacita bude navýšena až pro cca 200 uživatelů. Dále budou instalovány nové aktivní síťové prvky 1 Gbps s možností managementu, členění do virtuálních sítí (VLAN), podporou prioritizace provozu (QoS), s páteřním propojením optickými kapely 1 Gbps, s možností napájení určených zařízení skrze datový kabel (PoE). Dojde také k vybudování nové bezdrátové sítě 802.11ac ve frekvenčních pásmech 2,4 a 5 GHz pokrývající všechny učebny a další požadované části budovy, bez garance minimální datové propustnosti na klienta, bez nároků na pokrytí vysoké koncentrace klientů s vysokými požadavky na přenos multimediálního obsahu, s centralizovaným řízením bezdrátové sítě, s možností napájení přístupových bodů skrze datový kabel (PoE). Také bude zajištěná kontrola nad webovým obsahem dostupným z lokální sítě a zajištění krátkodobého napájení páteřních prvků síťové infrastruktury v případě výpadku proudu. Nedílnou součástí síťové infrastruktury je server s patřičným programovým vybavením, který slouží jako doménový řadič pro zajištění služby ActiveDirectory, blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech), které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Výkaz výměr“ a v technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Technické podmínky“. Technické specifikace jsou obsaženy v technické dokumentaci. Technická dokumentace je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Technická dokumentace“. Všechny části řešení, včetně povinné správy identit (např. Microsoft ActiveDirectory nebo LDAP), autentizace uživatelů, zabezpečení a logování, musí být navrženy a implementovány s ohledem na stávající infrastrukturu, doplňovat ji nebo nahrazovat tak, aby výsledkem byl praktický funkční celek splňující požadavky výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 054 121 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín
 • IČO: 68688512
 • Poštovní adresa:
  Brněnská 777
  69611 Mutěnice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy