Veřejná zakázka: Část 2 - Traktor

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 921
Jedná se o část veřejné zakázky: Výměna strojního vybavení společnosti KLAS Jaroměřice, spol. s r.o.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Traktor

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu "Výměna strojního vybavení společnosti KLAS Jaroměřice, spol. s r.o.". Konkrétně se jedná o dodávku traktoru. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikacích předmětu plnění, které jsou jako součást zadávací dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.


Předpokládaná hodnota

  • 1 500 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy