Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úsporná opatření ve společnosti IVEP, a.s.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Úsporná opatření ve společnosti IVEP, a.s.". Konkrétně se jedná o systém tepelných čerpadel doplněných o elektro kotle a elektrické infrazářiče. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu, které jsou jako součást zadávací dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: zakazky@deregio.cz
tel.: +420 511 113 244
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.05.2021 10:00
Datum zahájení: 27.04.2021 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: