Veřejná zakázka: Úsporná opatření ve společnosti IVEP, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1205
Systémové číslo: P21V00000087
Datum zahájení: 27.04.2021
Nabídku podat do: 17.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Úsporná opatření ve společnosti IVEP, a.s.
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Úsporná opatření ve společnosti IVEP, a.s.". Konkrétně se jedná o systém tepelných čerpadel doplněných o elektro kotle a elektrické infrazářiče. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu, které jsou jako součást zadávací dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 8 485 247 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: IVEP, a.s.
  • IČO: 00566993
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 633968

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy