Profil zadavatele: Jaroslav Novotný

  • Název: Jaroslav Novotný
  • IČO: 47893184
  • Adresa:
    Bolešín 9
    592 63 Věstín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1016.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-004783

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Jaroslav Novotný
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.02.2020 20.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016