Profil zadavatele: ARMATMETAL spol. s r.o.

  • Název: ARMATMETAL spol. s r.o.
  • IČO: 47972564
  • Adresa:
    Řepčínská 35/86
    77900 Olomouc
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1037.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úspory energie pro výměnu technologie společnosti ARMATMETAL spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2021 21.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016