Profil zadavatele: ALKA KOVO SERVICE s.r.o.

  • Název: ALKA KOVO SERVICE s.r.o.
  • IČO: 03862658
  • Adresa:
    Varšavská 715/36
    12000 Praha 2
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1066.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007933

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologií do začínajícího podniku ALKA KOVO SERVICE s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2020 20.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016