Profil zadavatele: AgroHonz s.r.o.

  • Název: AgroHonz s.r.o.
  • IČO: 03350754
  • Adresa:
    Táboritská 421
    28202 Kolín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1072.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-008497

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologií do začínajícího podniku AgroHonz s.r.o. – Kolový nakladač
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.03.2020 07.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016