Profil zadavatele: AG Skořenice, akciová společnost

  • Název: AG Skořenice, akciová společnost
  • IČO: 60112450
  • Adresa:
    Běstovice 4
    56501 Běstovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1095.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-009790

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti AG Skořenice, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 04.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016