Profil zadavatele: Zemědělské družstvo ÚJEZD

  • Název: Zemědělské družstvo ÚJEZD
  • IČO: 48529818
  • Adresa:
    Újezd 45, 592 12 Nížkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_110.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 366669

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup strojů pro snížení amoniaku ze živočišné výroby – ZD ÚJEZD
podlimitní Zadáno 18.09.2013 03.10.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016