Profil zadavatele: AV R7 s.r.o.

  • Název: AV R7 s.r.o.
  • IČO: 28938836
  • Adresa:
    Svrkyně 84
    25264 Svrkyně
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1100.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-010312

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Inovativní zpracování stavebního odpadu AV R7
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2020 17.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016