Profil zadavatele: KLAS Jaroměřice, spol. s r.o.

  • Název: KLAS Jaroměřice, spol. s r.o.
  • IČO: 25305379
  • Adresa:
    Nábřežní 325
    67551 Jaroměřice nad Rokytnou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1107.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-010992

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti KLAS Jaroměřice, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2020 27.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016