Profil zadavatele: Fagus Invest a.s.

  • Název: Fagus Invest a.s.
  • IČO: 27739503
  • Adresa:
    Březová 206
    76315 Březová
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1108.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-011072

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Fagus Invest a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2020 17.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016