Profil zadavatele: Obec Popůvky

  • Název: Obec Popůvky
  • IČO: 00488275
  • Adresa:
    Náves 32/25
    66441 Popůvky
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1153.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-018842
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky
podlimitní Vyhodnoceno 16.10.2020 11.11.2020 11:00
Komunikace z asfaltového recyklátu - Úvoz u Bosonožského Hájku v k.ú Popůvky, parc. č. 916/39, 916/40, 922/9, 922/10
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 17.09.2020 12:00
Oprava povrchu cest v chatové oblasti
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2020 29.09.2020 08:00
Lávka přes Augšperský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 03.08.2020 10:00
Lávka přes Troubský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 03.08.2020 10:00
Komunikace z použitých tramvajových panelů na parcele č. 1065/1-10 v k.ú. Popůvky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 06.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016