Profil zadavatele: Alice Vávrová

  • Název: Alice Vávrová
  • IČO: 06001599
  • Adresa:
    U Borku 751
    56164 Jablonné nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1192.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-027472

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologií do začínajícího podniku Alice Vávrová
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2020 09.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016