Profil zadavatele: Autobusy Karlovy Vary, a.s.

  • Název: Autobusy Karlovy Vary, a.s.
  • IČO: 25332473
  • Adresa:
    Sportovní 578/4
    36001 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1198.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-029858

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení