Profil zadavatele: BEZAN s.r.o.

  • Název: BEZAN s.r.o.
  • IČO: 61945552
  • Adresa:
    Valcířská 491
    73801 Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1216.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-032921

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BEZAN s.r.o. snížení prašnosti v areálu recyklace
podlimitní Vyhodnoceno 28.06.2022 19.07.2022 09:00
Výměna strojního vybavení společnosti BEZAN s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2020 27.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016