Profil zadavatele: AGRO Záborná s.r.o.

  • Název: AGRO Záborná s.r.o.
  • IČO: 04047834
  • Adresa:
    Záborná 7
    58813 Záborná
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1261.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-006777

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti AGRO Záborná s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2021 15.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016