Profil zadavatele: DopStav Ostrava s.r.o.

  • Název: DopStav Ostrava s.r.o.
  • IČO: 29393582
  • Adresa:
    Nepatrná 170/1
    72528 Ostrava - Lhotka
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1310.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-002649

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. – prosévací a vydrcovací lopata
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2021 16.03.2021 10:00
Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 19.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016