Profil zadavatele: PROFIPRINT spol. s r.o.

  • Název: PROFIPRINT spol. s r.o.
  • IČO: 49966065
  • Adresa:
    V Újezdech 568/5
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1317.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-002939

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vývoj nového konvertoru RFID labelů za použití kolaborativních robotů ve společnosti PROFIPRINT spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2021 24.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016