Profil zadavatele: ZEMOS Orlické Podhůří a.s.

  • Název: ZEMOS Orlické Podhůří a.s.
  • IČO: 25272021
  • Adresa:
    Velká Skrovnice 25
    562 01 Velká Skrovnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1344.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-006724

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti ZEMOS Orlické Podhůří a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2021 31.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016