Profil zadavatele: ZS-Bohemia s.r.o.

  • Název: ZS-Bohemia s.r.o.
  • IČO: 25246518
  • Adresa:
    Stupno 153
    338 24 Břasy
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1389.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti ZS – Bohemia, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2021 10.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016