Profil zadavatele: BD Světlá Hora z.s.

  • Název: BD Světlá Hora z.s.
  • IČO: 07357648
  • Adresa:
    Milý 13
    270 54 Milý
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1408.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení