Profil zadavatele: Svazek obcí Nové Syrovice a Láz - kanalizace a ČOV

  • Název: Svazek obcí Nové Syrovice a Láz - kanalizace a ČOV
  • IČO: 75009455
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_144.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 478195

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Nové Syrovice Krnčice - Rozšíření technické infrastruktury - I. etapa". (Kanalizace)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 22.02.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016