Profil zadavatele: Svazek obcí Nové Syrovice a Láz - kanalizace a ČOV

  • Název: Svazek obcí Nové Syrovice a Láz - kanalizace a ČOV
  • IČO: 75009455
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_144.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 478195

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení