Profil zadavatele: MN - systems, s.r.o.

  • Název: MN - systems, s.r.o.
  • IČO: 29294002
  • Adresa:
    Jateční 523
    76001 Zlín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1444.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace kapacit vývojového oddělení ve společnosti MN – systems, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.07.2021 23.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016