Profil zadavatele: AGROTECHNIKA, s.r.o.

  • Název: AGROTECHNIKA, s.r.o.
  • IČO: 25296957
  • Adresa:
    Bezručova 1147/9a
    568 02 Svitavy
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1459.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zavedení inovované technologie pro sečení a sběr vodních rostlin do produktového portfolia společnosti AGROTECHNIKA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2021 03.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016