Profil zadavatele: ADS.M s.r.o.

  • Název: ADS.M s.r.o.
  • IČO: 25441787
  • Adresa:
    Chožov 157
    439 22 Chožov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1475.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti ADS.M s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 01.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016