Profil zadavatele: Domov pro mne, z.s.

  • Název: Domov pro mne, z.s.
  • IČO: 65350111
  • Adresa:
    Kounicova 299/42
    602 00 Brno - Veveří
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1536.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce a rozšíření služeb chráněného bydlení
podlimitní Vyhodnoceno 19.04.2022 24.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016