Profil zadavatele: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

  • Název: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
  • IČO: 48108375
  • Adresa:
    Pražská 1335/63
    10200 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_160.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403974

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
AKADEMIE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ UČITELE, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012430
podlimitní Zadáno 11.06.2021 29.06.2021 08:00
Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_Zajištění školení
podlimitní Zadáno 25.03.2015 17.04.2015 15:30
Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_Dodávka ICT
nadlimitní Zadáno 12.12.2014 06.02.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016