Profil zadavatele: First information systems, s.r.o.

  • Název: First information systems, s.r.o.
  • IČO: 49608754
  • Adresa:
    Kalvodova 1087/2
    70900 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1645.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nová generace informačního systému řízení stavební výroby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.09.2022 24.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016