Profil zadavatele: COLAS CZ, a.s.

  • Název: COLAS CZ, a.s.
  • IČO: 26177005
  • Adresa:
    Rubeška 215/1
    19000 Praha 9
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1709.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zavedení cirkulárního řešení do společnosti COLAS CZ, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 06.02.2023 09.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016