Profil zadavatele: Region Cezava

  • Název: Region Cezava
  • IČO: 71181199
  • Adresa:
    Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_177.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 493540

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompostovací nádoby pro Region Cezava
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 10.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016