Profil zadavatele: Zlínské cihelny s.r.o.

  • Název: Zlínské cihelny s.r.o.
  • IČO: 60714671
  • Adresa:
    Šrámkova 1211
    763 02 Zlín 4 - Malenovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_182.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 496439

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení